Majitel galerie

Zbyn?k Flachs
tel: 728727607

???čany u Prahy


Jedn?? se o soukromou galerii a v p???pad? z??jmu mne pros?m kontaktujte


E-mail:
zbynek.flachs@centrum.cz

Bo??? dar
  Obl?ben??
Rodinn?? aktivity

Rudolf Flachs (profesion??ln? fotograf)


Fotoprofesional.cz (Digit??ln? fotoatelier ???čany)

Rudolf Flachs (m?stsk?? fotograf ???čany)

  Ahuto??i d?l
B??ezov?? h??j
Autor: H??rka Otakar (* 10. 9. 1889)


Popis: Olej na kartonu, R??mov??no.. 00x00cm
Narozen 10. 9. 1889 v Kolod?j?ch. Zem??el 21. 7. 1966 v Praze.
????k na akademii v??tvarn??ho um?n? v Praze.
Mal??? a grafik krajin????, ????k krajin????sk?? ??koly A. Kalvody.
?esk?? krajin? z??stal v?rn?? cel?? ??ivot.
V letech 1920 - 1923 byl na studijn? cest? ve Francii (stipendium od prezidenta T. G. Masaryka).
Ji?? v roce 1921 vystavoval v pa?????sk??m Jarn?m salonu ?eskou krajinu s velk??m ohlasem v listech Echo de Paris, Petit Parisien, Journal.
Um?leck?? revue Les Tablettes a La Revue Modeme p??inesly ??adu reprodukc? jeho d?l.
Byl jmenov??n členem Salon d'automne jako ??est?? ?ech (Kot?ra, Kupka, Stretti, Zamponi, ?imon).
Po n??vratu do vlasti, kterou ji?? nikdy potom neopustil, maloval a vystavoval svoje krajiny p??ev????n? z oblasti Polab? a hlavn? ze sv??ho milovan??ho Pos??zav?.
Za sv??j ??ivot vytvo??il velkou ??adu olej??, je autorem kni??n?ch ilustrac? a z grafiky jsou cen?ny d??evoryty, kter?? vy??ly souborn? pod n??zvem Album Pos??zav?. V roce 1948 byl vyloučen ze Svazu v??tvarn??ch um?lc?? a do konce sv??ho ??ivota nemohl vystavovat a ani jin??m zp??sobem ve??ejn? prezentovat sv?? pr??ce.
Cena: prod??no


B??ezov? h??j

Bezov? h??j s r??mem

B??ezov? h??j sig

To jste je??t? nevid?li.
Související díla:
Na palouku (17.03.2019)
Jaro (16.03.2019)
?dol? (12.03.2019)
Bo??? muka (12.03.2019)
Na louce u potoka (12.03.2019)
Na vesnici (12.03.2019)
U jezera (12.03.2019)
Chalupa (12.03.2019)
Cestou v ??dol? (11.01.2019)
B???zy v kopc?ch (11.01.2019)
Z RusaXX 1941 (11.01.2019)
?erven?? ornice na Pavli??ov? (11.01.2019)
Jaro v sad? (11.01.2019)
Zimn? krajina (11.01.2019)
Pod kopcem (10.01.2019)
Krajina se str??n? (10.01.2019)
?dol? s jezerem (09.01.2019)
Hradec Kr??lov?? (09.01.2019)
Podvečer v ryb????sk??m p???stavu (09.01.2019)
Krajina s rybn?kem (09.01.2019)
H??bek u Post??ekova (06.08.2017)
Krajina (06.08.2017)
Partie z Jesen?k?? (06.08.2017)
Krajina s topoly (06.08.2017)
Zvonička (12.07.2017)
Na Svitav? u Adamova (11.07.2017)
V krajin? (11.07.2017)
Na trn?? Orlici u Brand??sa (11.07.2017)
Vesnick?? staven? (11.07.2017)
Horsk?? masiv (11.07.2017)
V hor??ch (11.07.2017)
Zima (09.01.2017)
Pod horama (09.01.2017)
Pod?brady (07.01.2017)
Zvonička (07.01.2017)
Z hor (06.12.2016)
Chr??m v Kunratic?ch sv. Jakuba (26.11.2016)
Staven? (26.11.2016)
Za Dra??ic? Ml. Boleslav (26.11.2016)
Mo??e (26.11.2016)
?umavsk?? staven? (16.10.2016)
Na pastv? (30.09.2016)
Jaro na samot? (28.09.2016)
Mo??e (28.09.2016)
?dol? (17.09.2016)
Za Blatnem (17.09.2016)
Houby (11.09.2016)
Bor je Zlička (11.09.2016)
Pohled z v??hledu na ?umavu (11.09.2016)
Folkl??r (10.09.2016)
Staven? na ?umav? (03.09.2016)
U potoka (03.09.2016)
Na b??ehu (03.09.2016)
Krajina (29.08.2016)
Drobn?? kv?t? (29.08.2016)
V zim? U podh??ry Chrudim (29.08.2016)
?tesy (29.08.2016)
Zimn? romance (06.07.2016)
R????e (06.07.2016)
Pivo??ky (06.07.2016)
Sk??la (26.04.2016)
?erv??nky (26.04.2016)
Kytice ve v??ze (24.04.2016)
Most p??es potok (24.04.2016)
U rybn?ku (24.04.2016)
P??es potok (18.01.2016)
Pod kostelem (17.01.2016)
U Ovč?na (17.01.2016)
U chalupy (13.01.2016)
??n? (13.01.2016)
Folklorn? tanec p??i cimb??lovce (11.01.2016)
T???? v b??ezovi??ti (01.01.2016)
Krajina (01.01.2016)
P??edja??? na Liberecku (01.01.2016)
T??n???? na Liberecku (01.01.2016)
Rybn?ček (31.12.2015)
Cesta k vesnici (31.12.2015)
Staven? (08.11.2015)
T???? v poli u ?erven?? ??ečice (08.11.2015)
V b??ezov??m h??ji (08.11.2015)
P??ed rybn?kem (08.11.2015)
Za rybn?kem (08.11.2015)
Na luk??ch (08.11.2015)
V zim? u b??ehu (08.11.2015)
Bahnitou cestou (04.10.2015)
Zimn? krajina (04.10.2015)
?dol? (22.09.2015)
Podz??mč? (20.09.2015)
Pohled od Hradčan (20.09.2015)
Proslun?n?? l??to v M?ln?ku (23.08.2015)
Potok (23.08.2015)
Krajina (23.08.2015)
Rybn?k u chalupy (23.08.2015)
Krajina s potokem (23.08.2015)
?tesy (23.08.2015)
V?trn?? ml??n (23.08.2015)
Zav??t?? chalupy (23.08.2015)
Cestou do vesnice (23.08.2015)
?dol? s potokem (16.07.2015)
Krajina s rybn?kem (16.07.2015)
Cestou na farmu (15.06.2015)
Na b??ehu (15.06.2015)
Kouzlo venkova č.1 (15.06.2015)
Chalupa v ??dol? (15.06.2015)
Cesta u potoka (15.06.2015)
Probouzen? jara (02.06.2015)
Nostalgie z n??dra??? (02.06.2015)
Krajina s borovicemi (30.05.2015)
M?stsk?? z??kout? (30.05.2015)
?prk (30.05.2015)
U chalupy (29.05.2015)
Zimn? potok (29.05.2015)
Sk??ly (15.03.2015)
V??? (15.03.2015)
M?stsk?? z??kout? (21.02.2015)
Krajina (21.02.2015)
Trosky v zim? (04.02.2015)
Chalupa v zim? (04.02.2015)
Prvn???? sn????h (04.02.2015)
Topoly (04.02.2015)
Bran??ov okr. Chot?bo?? (01.02.2015)
Zimn? n??lada (01.02.2015)
???p (na silnici R. Krapčice) (01.02.2015)
Letn? krajina (01.02.2015)
V??esovi??t? (31.01.2015)
Z??kout? z vesnice (31.01.2015)
Z ??dol? (20.01.2015)
Jachty (20.01.2015)
Potok (19.01.2015)
Snopy u rybn?ka (11.01.2015)
Jaro na Orlici u Petrovic (08.01.2015)
Hlava (09.11.2014)
Pl???? (08.11.2014)
Pob??e??? (08.11.2014)
Trosky (08.11.2014)
Krajina (08.11.2014)
Krajina pod Beskydy 1951 (22.10.2014)
Slunečnice (29.09.2014)
Trosky (31.08.2014)
Zimn? krajina (31.08.2014)
Vysok?? Tatry Lomnick?? ??t?t v pozad? (Kriv????) (31.08.2014)
Potok (31.08.2014)
V hor??ch (31.08.2014)
Z??toka (31.08.2014)
Kytice pivon?k (11.07.2014)
Kytice r????? (11.07.2014)
Kytice karafi??t?? (11.07.2014)
?dol? (09.07.2014)
R??no na ??ermanick?? p??ehrad? (09.06.2014)
Ml??n (08.06.2014)
Horn? proudy (08.06.2014)
H??e??ice u Slan??ho (24.03.2014)
Jarn? n??m?t (24.03.2014)
Chalupa v zim? (24.03.2014)
??eka (22.01.2014)
Povoz (15.07.2013)
Rybn?k (14.07.2013)
Stromy (14.07.2013)
Cesta v krajin? (14.07.2013)
Krajina (07.07.2013)
Ji??n? krajinka (07.07.2013)
Ryb????i (07.07.2013)
Z???cenina hradu (24.06.2013)
Zimn? sv?tlo (02.04.2013)
Letn? krajina (18.03.2013)
Krajinka (18.03.2013)
Zima (08.01.2013)
Na samot? (14.12.2012)
Z??mek Bechyn? (09.12.2012)
Chalupy (14.11.2012)
Podh????? (14.11.2012)
Horsk?? louka (14.11.2012)
Topoly u rybn?ka (14.11.2012)
B???zky (14.11.2012)
Sb?račky (01.10.2012)
b???zky (14.09.2012)
Zimn? sv?tlo (12.08.2012)
Letn? krajina (16.07.2012)
Z??kout? (13.07.2012)
Horsk?? krajina (13.07.2012)
Zimn? krajina (05.07.2012)
Na ?ernov? (16.03.2012)
U oh??nku (19.02.2012)
Hradn? z???cenina (19.02.2012)
U pot??čku (19.02.2012)
Chaloupka rouben?? (02.02.2012)
M?s?c na hladin? (04.12.2011)
V ??dol? (17.11.2011)
P??edja??? (17.11.2011)
Ze Z??vrch (13.11.2011)
Zimn? sv?tlo (12.11.2011)
Letn? krajina (12.11.2011)
U vody (12.11.2011)
U vody (10.11.2011)
Zimn? atmosf??ra (10.11.2011)
Nad horami (10.11.2011)
Na b??ehu (06.11.2011)
V le??e (06.11.2011)
S p??dlem (06.11.2011)
B???zy (17.07.2011)
U ??eky (17.07.2011)
Partie u lesa "Ko??ov" (16.07.2011)
Kaplička v krajin? (31.03.2011)
Trosky na ja??e (02.03.2011)
Potok v zim? (26.02.2011)
U Mostu (25.02.2011)
Hrad R??b? 1954 (17.02.2011)
?tramberk (17.02.2011)
Zima na vesnici (01.02.2011)
U potoka (29.01.2011)
Star?? jablo?? (20.01.2011)
Cestou ke vsi (20.01.2011)
Cesta ve str??ni (22.12.2010)
Vzpom?nka na Krky (17.12.2010)
Kosatce ve v??ze (11.12.2010)
U strouhy (09.12.2010)
Cestou z jara (09.12.2010)
Krajina v hor??ch (03.12.2010)
Z??ti??? s mot??ly (01.12.2010)
Chalupa Svat?? K????? (22.11.2010)
U Kunčiny vsi (04.11.2010)
U vesnice (02.11.2010)
Ro??mberk (25.10.2010)
Trosky (25.10.2010)
Rozkvetl?? krajina s vlč?mi m??ky (29.09.2010)
Ve ??n?ch (24.09.2010)
Poln? cestou (13.09.2010)
Lesn? pot??ček (11.09.2010)
Chaloupka ve str??ni (09.09.2010)
Zimn? n??lada (07.09.2010)
Trosky (14.08.2010)
Ryby (24.07.2010)
Krajina (06.07.2010)
Hrad ???čany III (13.06.2010)
Hrad ???čany II (13.06.2010)
Hrad ???čany I (13.06.2010)
Rozkvetl?? louka (13.06.2010)
Pohled z - (25.04.2010)
Berounka (23.04.2010)
Svratka u Bolečina (11.04.2010)
Chata Krkono??e (11.04.2010)
Roubenka (11.04.2010)
Lu??nice u Roudn?? (07.03.2010)
V ??dol? (28.02.2010)
Jarn? n??lada (11.02.2010)
Krajina s rybn?kem (11.02.2010)
Rybn?čkek u chalupy (05.01.2010)
Zima na Vysočin? (02.01.2010)
Na samot? (02.01.2010)
Po ??n?ch II (02.01.2010)
Nad ??ekou (02.01.2010)
Z??toka (30.12.2009)
Muka u cesty II (29.12.2009)
Krajina v zim? (20.11.2009)
Chalupa v zim? (20.11.2009)
Staven? se zvoničkou (22.10.2009)
Staven? u vody (22.10.2009)
B???zy v krajin? s t??n? (15.10.2009)
Po ??n?ch (09.10.2009)
Vesnice v zim? (09.10.2009)
P??ed letn? bou??? (09.10.2009)
Zimn? sv?tlo (09.10.2009)
Staven? (09.10.2009)
??enci (05.10.2009)
Cesta u potoka (05.10.2009)
U potoka (05.10.2009)
Zimn? podvečer (19.08.2009)
Staven? v zim? (19.08.2009)
Potok v zim? (19.08.2009)
B???zky (19.08.2009)
Zimn? krajina (27.05.2009)
Ovce na pastv? (20.05.2009)
Makov?? pole (29.03.2009)
Chaloupka (26.03.2009)
D?tsk?? st??l (25.03.2009)
Na Liberecku pohled na Je??t?d (22.03.2009)
Krajina v hor??ch s b???zami (22.03.2009)
Zima v Krkono???ch (22.03.2009)
Buky u Jizery na ??elezno Brodsku (22.03.2009)
Srneček (06.03.2009)
Kytice ve v??ze (20.02.2009)
Potok u Podla??ic (07.01.2009)
Ryb????i (07.01.2009)
Star?? vrby (07.01.2009)
Jihočesk?? krajina (07.01.2009)
Romantick?? krajina (23.12.2008)
Pohled z lesa (19.11.2008)
Z Luisina ??dol? v Krkono???ch (02.11.2008)
Krajina s b???zami (01.09.2008)
Na potoce (60/1927) (11.08.2008)
Krajina s pot??čkem (11.08.2008)
Zimn? sv?tlo (04.06.2008)
Cesta u lesa (23.04.2008)
Krajina s rybn?kem (23.04.2008)
Zimn? krajina s potokem (02.04.2008)
Barvy podzimu (02.04.2008)
Alpsk?? krajina (28.03.2008)
Zimn? n??lada (25.03.2008)
Pohled do ??dol? (11.03.2008)
Krajina (07.03.2008)
(K??iv??ček) Vesnice v hor??ch (04.02.2008)
Chaloupka (29.01.2008)
Chatrč (29.01.2008)
Kostel sv. Jakuba K.H (29.01.2008)
Font??na (29.01.2008)
B???zky (29.01.2008)
Krajina v podh????? (24.01.2008)
Chrudimka u Kr??lovy Pily (02.01.2008)
Posledn? sn?h (26.12.2007)
Nad Pelechovem u ??elezn??ho brodu (26.12.2007)
Kolem oleandru (11.12.2007)
Terasa (11.12.2007)
Ve st?nu (11.12.2007)
V??pencov?? sk??ly (11.12.2007)
V podvečer (11.12.2007)
Lys?? hora od Rokytnice (09.12.2007)
??n? (22.11.2007)
Ve ??n?ch (18.11.2007)
Zimn? pot??ček (14.11.2007)
Trosky (14.11.2007)
Krajina (07.11.2007)
U vesnice (06.11.2007)
Zima (06.11.2007)
Star?? V??h u P?????an (25.10.2007)
V pol?ch (u Kutn?? Hory) (18.10.2007)
Kraj (u Kutn?? Hory) (18.10.2007)
Po de??ti (u Kutn?? Hory) (18.10.2007)
Lesn? potok (10.10.2007)
Na ostrov? ?eporine III (Chorvatsko) (18.09.2007)
Na ostrov? ?eporine II (Chorvatsko) (16.09.2007)
Na ostrov? ?eporine I (Chorvatsko) (16.09.2007)
Cestou k ?iben?ku (Chorvatsko) (24.08.2007)
Ryb???? (Chorvatsko) (24.08.2007)
Podzim u St??em??ic (24.08.2007)
Krajina - ?umava (19.08.2007)
Zimn? krajina (17.08.2007)
Krajina (11.08.2007)
Krajina s potokem (10.08.2007)
Chalupa u potoka (09.08.2007)
Lesn? z??kout? (09.08.2007)
Krajina po ??n?ch (09.08.2007)
B???zy v krajin? (09.08.2007)
L??to u Kutn?? Hory (07.08.2007)
Muka u cesty (05.08.2007)
L??vka (25.07.2007)
Po ??n?ch (11.07.2007)
Vysok?? Tatry (11.07.2007)
Staven? v podh????? (11.07.2007)
Rozkvetl?? krajina (11.07.2007)
Sn?n? u potoka (11.07.2007)
U t??n? (11.07.2007)
???čany z podhrad? (10.07.2007)
Z??kout? (10.07.2007)
Krajina s b???zami (10.07.2007)
Pod p??ehradou (10.07.2007)
Star?? most (10.07.2007)
Most ke stud??nce (10.07.2007)
Lavičky u Marv??nku (10.07.2007)
?umava (10.07.2007)
V lese (10.07.2007)
Plachetnice (10.07.2007)
Ze ?umavy (10.07.2007)
Cesta do Koutče (10.07.2007)
| Edituje: zb | Vydano dne 09. 07. 2012 | 6224 precteni |

| Informacni e-mail | Vytisknout clanek |
Tento web site byl vytvoren prostrednictvim phpRS - redakcniho systemu napsaneho v PHP jazyce.