Suché skály

Edituje: zb <zbynek.flachs(at)centrum.cz>, Téma: Vik Karel, Vydáno dne: 10. 09. 2008

Autor: Karel Vik (1883 - 1964)


Popis: Dřevoryt Rozměr.. xxx x xxx cm
sign. tužkou: Autor Karel Vik (1883 - 1964)
studium na odborné tkalcovské škole v Lomnici nad Popelkou,
žák prof. R. Ottenfelda na Akademii v Praze, zakládající člen SČUG Hollar,
člen Salonu d'Autumne v Paříži, SVU Mánes, řádný člen České akademie věd a umění;
grafik, malíř, scénograf, ilustrátor; nejprve se věnoval výhradně malbě,
maloval a kreslil portréty, zátiší i krajinu; od 1914 se začal zabývat dřevoryty,
pro něž si našel příklad v tvorbě F. Koblihy a F. Bílka;
důraz kladl na plastičnost reliéfu, strukturu vegetace a účinek atmosférických proměn;
vytvářel grafické cykly z Krkonoš, Českého ráje, Kuksu;
krásy Turnovska zpodobil v cyklu Český ráj (1917 - 1926),
Slovensko nejprve v cyklu V Tatrách, 1922 a 1929 - 1938 zachytil množství náčrtů a studií,
aby 1948 vydalo nakladatelství Sfinx knihu Slovensko se 127 barevnými dřevoryty;
ilustroval knihy, věnoval se známkové tvorbě (Strečno, Olomouc),
exlibris a grafice; zejména v technice leptu;
od 1922 spolupracoval 10 let se scénou sokolského loutkového divadla v
Turnově jako výtvarník a režisér; realizoval více než 15 kompletních scénických výprav
(např. pro hry Faust, Strakonický dudák, Lucerna aj.);
podílel se na výtvarné úpravě nových loutek - pevných marionet pro Lidové divadlo v Turnově;
významná je autorova autobiografie Mateřídouška;
zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, PNP a UPM v Praze,
Moravské galerie v Brně, SNG v Bratislavě, Galerie J. Jakobyho a
Východoslovenského muzea v Košicích, Městského muzea v Turnově,
OG v Liberci, Městského muzea v Hořicích a jinde
(Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2008)
Cena: 680,-


Suché skály

To jste ještě neviděli.